Hakkımızda

Bediüzzaman Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı’nın Kuruluş Amacı

Vakıf, Allah’ın rızasını kazanmak için, mal ve mülkü, yine Allah  rızası doğrultusunda ve insanlığa hizmet yolunda bulundurmaktır. Vakıf kişinin sahip olduğu inanç ve dünya görüşünün ölümünden sonra da  devamını sağlayan emin bir yoldur.

İslamiyet’in büyük hızla yayılışından sonra Müslümanlar birer şefkat ve iyilik abidesi olan vakıf müesseselerin kurmuşlardır. İlk vakıf kuruyucusu bizzat Peygamberimiz Efendimizdir. Onun Medine’de şahsi arazisi olan Fedek arazisini vasiyet yoluyla vakfetmesiyle ilk İslami vakıf ortaya çıkmıştır. Bu müessese çeşmeleriyle köprülerle, hanlarla, hamamlarla, camilerle devam ederek zirveye ulaşmıştır. Hatta havadaki kuşlar için bile koruma ve yaşatma tesisleri yapılmıştır. Kısacası Müslümanların en köklü müesseselerinden biri olan vakıflar ilmin,medeniyetin ve sanatın koruyucusu olmuş, muhtaçların, yoksulların, gariplerin ve öğrencilerin elinden tutmuş, kanadı kırık kuşların bile barınağı olmuştur.

İşte biz bu genel anlayış içersinde bu kurumun yeniden canlanması, yetişen yeni nesillerin milli, manevi değerlere bağlı ve Kur’an ahlakıyla ahlaklanmasını sağlamak amacıyla ve bilhassa ülkemizde yetişen güzide büyüklerimizi önder insanlarımızı topluma tanıtma, şahsiyetlerini anlatma ve fikirleriyle eserlerini araştırıp neşretme amacıyla bu vakfı kurduk ve sizlerin maddi ve manevi desteğiyle ile de yaşatıp geliştirmeye ve ismine yaraşır hizmetler ifa etmeye çalışacağız.

Bu vakfı kurmamızdaki diğer gayelerimizi şöyle sıralayabiliriz: Kız ve erkek öğrenciler için yeme içme ve barınma yerlerinin hazırlanmasını sağlamak, üniversiteye hazırlık için kurslar düzenlemek, lisans eğitimine destek olmak, kadın-erkek her tabakadaki vatandaşlarımızın maddi maddi ve manevi eğitimlerini sağlamak, yeni beceriler kazanmalarına yardımcı olmak. Bilhassa dini eğitimde öncü olmak. Ayrıca bunları yapabilmek için kütüphane kurmak, arşiv derlemek, müzeler açmak, araştırma ve inceleme enstitüsü meydana getirmek. Tarihi ve kültürel varlıklarımızın ihya edilmesi için gerekli para kaynaklarını bulmak, halkımızı değişik konularda bilgilendirmek için süreli yayınlar çıkarmak, kitap neşretmek, panel, seminer ve benzeri toplantılar tertiplemek, sesli-görüntülü bant ve film gibi belgeseller hazırlamak şeklinde sıralayabiliriz.