Şanlıurfa’da 23 Mart Bediüzzaman programı

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin vefatının 59. yıldönümü vesilesiyle Şanlıurfa Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı’nda bir program düzenlendi.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin dar-ı bekaya irtihalinin 59. sene-i devriyesi vesilesiyle Şanlıurfa’da Bediüzzaman anma programı yapıldı. Ülkemizde olduğu gibi Şanlıurfa’da da Bediüzzaman Said Nursî konferanslarla, seminerlerle ve programlarla anılıyor. Bu kapsamda ilk program dünyada Bediüzzaman ismiyle ilk kurulan Bediüzzman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı’nda yapıldı. Yoğun bir katılımın olduğu programda açılış konuşması eğitimci Said Yetim tarafından yapıldı. Üstad Said Nursî’nin ruhu şerifleri için yapılan Kur’ân hatminden sonra Yeni Asya Gazetesi yazarı ilahiyatçı Süleyman Kösmene “Risale-i Nur’ da Gaybi İşaretler” konulu bir seminer verdi.

Hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir

Kur’ân-ı Kerim ve Risale-i Nur arasındaki bağla ilgili bilgi veren Kösmene, “Kur’ân 33 âyetiyle kimi zaman perdeli, kimi zaman cifir ilmiyle anlaşılabilecek şekilde remizler ve işaretlerle perdeyi hafifçe aralayarak Risale-i Nur’dan haber veriyor. Bediüzzaman ifadesiyle; “Üveysî bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavs-ı Azamdan (ks) ve Zeynelâbidin (ra) ve Hasan, Hüseyin (ra) vasıtasıyla İmam-ı Ali’den (ra) almışım. Onun için, hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir. Bu hakikatler muvacehesinde çok net biçimde söylenebilir ki; Risale-i Nur, Hazret-i Ali’nin (ra) Kur’ân’ın teviline dair ilminin âhir zamanla alâkalı ikinci platformudur” ifadelerini kullandı.

Risale-i Nur’un mesleği, sahabe mesleğidir 

Kösmene konuşmasına şöyle devam etti; “Bedîüzzaman, Risale-i Nur dairesinin Hazret-i Ali (ra), Hazret-i Hasan (ra), Hazret-i Hüseyin (ra) ve Gavs-ı Azam Abdulkadir-i Geylani’nin (ks) bu zamandaki dairesi olduğunu ifade ediyor. Neşrettiği hakikat ilmini de üveysî bir şekilde doğrudan doğruya Gavs-ı Azam (ks), Hazret-i Zeynelabidin (ra), Hazret-i Hasan (ra) ve Hazret-i Hüseyin (ra) vasıtasıyla Hazret-i İmam-ı Ali’den (ra) aldığını beyan ediyor. Bedîüzzaman: “Hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir. Risale-i Nur’un mesleği, sahabe mesleğidir. Risale-i Nur hakikatleri etrafında yoğunlaşan bu gaybî konuşmalar ve müzakereler, Bedîüzzaman hizmet dairesini onların dairesi olduğunu ifade ediyor.” Şanlıurfa dışından da katılımın olduğu programa Adıyaman ve Birecik Yeni Asya okuyucuları da iştirak etti. Ayrıca Birecikli gençlerin oluşturduğu ilahi grubu, def ve ney eşliğinde seslendirdikleri ilahilerle programa renk kattı. Program sonunda Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ahmet Zorlu Yeni Asya Gazetesi yazarı Süleyman Kösemen’ye plaket takdim etti.

Bir cevap yazın